Ilotulite.net

Turvaohjeita noudattamalla turvalliseen vuodenvaihteeseen

Ilotulitteiden myyntiaika alkaa vuosittain 27.12. Ilotulite.net muistuttaa, että lain ja tulitteista löytyvien käyttöohjeiden noudattaminen on ensimmäinen askel kohti turvallista vuodenvaihdetta.

Ilotulitteet ovat oikein käytettynä hieno ja turvallinen tapa juhlistaa vuodenvaihdetta. Haluamme kerrata ohjeet ilotulitteiden turvalliseen käyttöön, ja vetoamme jokaiseen niiden noudattamisessa. Ilotulitteiden väärinkäyttöön liittyvät harmilliset yksittäistapaukset antavat huonoa mainetta koko ilotuliteyhteisölle. Vain oikeat asenteet tulitteiden käytössä takaavat sen, että ilotulitteet voidaan pitää osana uuden vuoden juhlaperinnettä tulevinakin vuosina.

Ilotulite.net toivottaa mukavaa ja turvallista vuodenvaihdetta ja onnellista uutta vuotta!

Turvallista uutta vuotta!

1. Tulitteiden luovuttaminen

Ilotulitteita saa nykyisen lainsäädännön myötä luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneille. Aiemmin markkinoilla olleita, 12 vuotta täyttäneille sallittuja tulitteita ei enää ole olemassa. Ilotulitteita ei saa luovuttaa päihtyneille. Täysi-ikäisenä vastaat tulitteiden luovuttamisen serauksista.

Kuluttaja voi laillisesti käyttää vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukesin, yleiseen kauppaan hyväksymiä ilotulitteita. Ilotulitteiden modifiointi eli virittely on paitsi huomattava turvallisuusriski sinulle ja muille, myös rikos.

2. Ennen käyttöä

Tutustu ilotulitteiden käyttöohjeisiin huolellisesti ja noudata niitä. Ilotulitteissa on oltava suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Säilytä tulitteesi kuivassa ja viileässä paikassa, lasten ulottumattomissa. Kuluttaja saa säilyttää asuinhuoneistossaan tulitteita niin, että niissä on nettona yhteensä korkeintaan 5 kilogrammaa pyromassaa.

Älä koskaan ammu rikkinäisiä tai viallisia tulitteita, vaan palauta ne myyntipaikkaan. Myyntipaikat ovat velvollisia ottamaan tulitteita vastaan vielä myynnin päätyttyä ja heillä on tähän ilotulitemyyjän ohjeistus.

3. Tulitteiden käyttöaika ja -paikka

Ilotulitteita saa ampua aattoiltana kello 18 lähtien ja aina yökahteen saakka. Tulitteita ei saa käyttää muulloin ilman paloviranomaisen myöntämää lupaa. Älä ammu tulitteita ennen sallittua käyttöaikaa!

Ilotulitteiden käytölle on asetettu paloviranomaisten toimesta paikkakuntakohtaisia rajoituksia, joista on hyvä ottaa selvää ennen käyttöä. Erityisesti kaupunkien keskustat ovat yleensä kiellettyjä alueita.

Valitse ammuntapaikka niin, että etäisyys rakennuksiin on riittävä ja suuntaa tulitteet poispäin niistä. Varmista, että tulitteiden maahan putoavat osat eivät vahingoita ympäristöä tai ihmisiä.

Noudata riittävää turvaetäisyyttä erityisesti yleisöösi ja muihin ihmisiin. Huomioi, että erityisesti suuremmat ilotulitteet ovat muutenkin yleensä näyttävämpiä kauempaa katsottuna.

4. Ammuttaessa

Uuden lainsäädännön myötä suojalasit ovat pakolliset ampujalle. On erittäin suositeltavaa varustaa myös yleisö suojalaseilla. Lapsille voi hankkia myös kuulosuojaimet.

Tue kaikki tulitteet hyvin lumella, hiekalla, tiilillä tai käyttäen erillistä telinettä. Kaatunut ilotulite on vaarallinen lähtiessään yleisöä kohti. Varmista, että raketit pääsevät liikkumaan telineessä hieman pystysyynnassa. Liian tiukkaan hankeen työnnetty raketti ei välttämättä jaksa nousta ilmaan, vaan räjähtää maassa.

Käytä sytyttämiseen mieluiten sytytyspuikkoa, jolla tulite syttyy helposti ja varmasti. Sytytys on tehtävä käsin liekin tuottavalla välineellä. Sytytä tulite suoralla kädellä hieman kyykistyen niin, että et ole ilotulitteen lentoradalla. Poistu ripeästi riittävän etäisyyden päähän.

Jos tuote jää vialliseksi, odota riittävän pitkään, ennen kuin menet sen luokse. Viallinen tulite voi toimia vielä minuuttien päästä sytyttämisestä. Voit tehdä viallisen tuotteen vaarattomaksi pitämällä sitä esimerkiksi vesiämpärissä. Älä koskaan yritä sytyttää viallista tuotetta uudelleen, vaan palauta se myyntipaikkaan.

5. Ammunnan jälkeen

Huolehdi ympäristöstäsi ja kerää roskat ammuntapaikalta viimeistään aamulla. Tulitteiden pahvit voi laittaa kuivajätteen sekaan.

Linkkejä